vrijdag, 30. juni 2006 - 11:19

Einde aan de stankoverlast van Composteerbedrijf

Breda

Binnen afzienbare tijd zal het gemeentelijke composteerbedrijf aan de Nieuwe Kadijk 99 zijn deuren sluiten. Aanleiding is een klacht die tegen het composteerbedrijf is ingediend met betrekking tot geuroverlast.

De Raad van State heeft de klager in zijn gelijk gesteld, met vernietiging van de vergunning als gevolg. Dit betekent dat de gemeente op dit moment composteeractiviteiten uitvoert zonder vergunning. Deze activiteiten moeten stoppen. De Provincie Noord-Brabant gaat erop toezien dat dat ook gebeurt en heeft de mogelijkheid handhavend op te treden. Het college zoekt naar oplossingen.

Particulieren kunnen voor het inleveren van groenafval nog steeds terecht bij de milieustations aan de Slingerweg en het Spinveld, reden waarom de locatie aan de Nieuwe Kadijk voor particulieren vanaf volgende week donderdag 6 juli komt te vervallen.

De provincie heeft termijnen gesteld aan het beëindigen van de composteeractiviteiten. Voor bedrijven betekent het dat zij nog tot 19 juli aanstaande terechtkunnen bij de Nieuwe Kadijk voor het brengen van groenafval. Daarna wordt geen groenafval meer aangeleverd op de Nieuwe Kadijk. Het aanwezige groenafval en de compost moeten vanaf 13 september verwijderd zijn. Naar alternatieven wordt gezocht. De betrokken bedrijven worden schriftelijk geïnformeerd.
Provincie:
Tag(s):