dinsdag, 19. december 2006 - 20:13

Einde van vacaturestop

Vlissingen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlissingen heeft besloten om per 1 januari 2007 de vacaturestop op te heffen. De vacaturestop was in december 2005 ingesteld om de bezuiniging op de personeelskosten te kunnen behalen. Deze bezuiniging is gerealiseerd.

Voor het monitoren van de bezuinigingstaakstelling is in 2006 een formatiemonitor gebruikt. In de tussentijd is er gewerkt aan het inrichten van een nieuwe gemeentelijke organisatie, die per 1 januari 2007 van start gaat. Het opheffen van de vacaturestop betekent echter niet dat er onmiddellijk een aantal vacatures wordt geopend. De directie blijft de formatie monitoren.

Voor de werving van vaste of tijdelijke medewerkers en de inhuur van derden gelden spelregels, die overigens niet nieuw zijn. Uitgangspunt blijft dat interne werving voorafgaat aan het plaatsen van een vacature bij het mobiliteitsnetwerk ‘Zeeland Werkt’ en eventueel vervolgens externe werving.
Provincie:
Tag(s):