maandag, 20. november 2006 - 19:25

Eindelijk geld voor Kanjermonumenten

Donderdagavond 16 november is tijdens een feestelijke bijeenkomst in de Maria van Jessekerk in Delft bekend gemaakt welke bijdrage er ter beschikking komt voor de restauratie van een aantal grote monumenten in Nederland. Daarbij zijn de Sint-Jan en de Vestingwerken van ’s-Hertogenbosch prominent aanwezig.

Wethouder Roderick van de Mortel van ’s-Hertogenbosch was samen met het kerkbestuur van de Sint-Jan aanwezig om de beschikkingen in ontvangst te nemen. In totaal is circa € 40 miljoen uitgedeeld, waarvan € 13,7 miljoen naar de restauratie van de Sint-Jan gaat en € 2,9 miljoen naar het herstel van de vestingwerken.

In 2004 is onder leiding van het Bossche gemeentebestuur een landelijke actie gestart onder het motto “Kanjermonumenten luiden de noodklok�. Het kabinet overwoog toen om onder druk van de bezuinigingen deze grote restauraties stop te zetten.

De landelijke actie leidde ertoe dat op 16 december 2004 een kamerbrede motie werd aangenomen. In deze motie is het kabinet opgedragen alsnog geld ter beschikking te stellen. Dat is in 2005 gebeurd. De afgelopen maanden is hard gewerkt aan het opstellen van goed onderbouwde subsidieaanvragen. Het gemeentebestuur is zeer verheugd dat de aanvragen voor de Sint-Jan en de Vestingwerken volledig zijn gehonoreerd.

De gemeente ’s-Hertogenbosch zal zich blijven inzetten om bij het rijk te pleiten voor de subsidiëring van monumenten en denkt daarbij aan de restauratie van de voormalige veemarkthallen en de pijlers van de Moerputtenbrug.
Provincie:
Tag(s):