maandag, 23. januari 2006 - 9:42

'Eindhoven Lichtstad'

Eindhoven

De gemeente Eindhoven komt met een innoverende visie op licht in de stad. In deze visie ‘Licht aan, naar een lichtplan voor de stad’ staat beschreven wat de gemeente op het gebied van licht over een langere periode wil bereiken en op welke aspecten ze accenten wenst te leggen. Een belangrijk accent komt te liggen op het thema duurzaamheid. Het college heeft de visie vrijgegeven voor inspraak en debat.

Licht is voor de stad Eindhoven een zeer belangrijk symbool en zij heeft daarin ook een reputatie hoog te houden. Dat Eindhoven grootse plannen heeft op het gebied van licht blijkt wel uit het feit dat in januari 2005 een taskforce Lichtstad in het leven is geroepen. Deze taskforce heeft als opdracht ‘Eindhoven Lichtstad’ nieuw leven in te blazen door initiatieven te ontplooien en projecten tot stand te brengen. Deze groep bestaat uit kopstukken uit het bedrijfsleven onder het voorzitterschap van burgemeester Sakkers.

Sinds april 2005 is Eindhoven ook lid van de internationale organisatie voor "lichtsteden" de LUCI Association.
Dat Eindhoven nu al lichtstad is wordt wel duidelijk gemaakt met de site www.lichtstad.eindhoven.nl die sinds 16 december 2005 te raadplegen is. Op deze site is een groot aantal projecten te zien.

'Licht aan'
De conceptvisie ‘Licht aan’ belicht een aantal afzonderlijke categorieën. Er wordt uiteraard gesproken over de openbare verlichting. Deze verlichting is nodig om het openbare leven in het donker te kunnen laten functioneren, het bevordert de sociale veiligheid en de verkeersveiligheid. Eindhoven, ‘leading in technology’ heeft op het gebied van openbare verlichting een aantal bijzondere projecten gerealiseerd die niet onopgemerkt mogen blijven.

Door het aanlichten van gebouwen en objecten kunnen de historische, culturele, esthetische of andere belangrijke kenmerken van de stad tot uitdrukking worden gebracht. De pronkstukken van de stad worden op deze manier ook in de avonduren benadrukt.

Wat in de visie ook wordt besproken zijn autonome projecten. Deze projecten spreken tot de verbeelding en hebben geen andere bedoeling dan alle aandacht naar zich toe trekken. Daarnaast zijn er nog lichtreclame en evenementen. Bij reclameverlichting gaat het om licht met een commercieel tintje. In Eindhoven moet lichtreclame steeds beter in het straatbeeld gaan passen, vooral het beeld moet blijven hangen, daarna pas de boodschap.

Een van de bekendste lichtevenementen in Eindhoven is toch wel de Lichtjesroute, dit evenement trekt jaarlijks vele bezoekers. Toch zijn er steeds meer evenementen die aandacht besteden aan ‘Eindhoven Lichtstad’.
In het laatste katern gaat het over informatieverlichting. In het huidige informatietijdperk willen mensen over alles op de hoogte gehouden worden. Dit komt steeds meer terug in het straatbeeld. Lichtkranten en beeldschermen voorzien mensen van informatie. Ook in het straatbeeld van Eindhoven zal dit steeds vaker op een typische hi-tech manier terug te vinden zijn.

Duurzaamheid
De gemeente ziet graag meer licht in de stad, maar dit mag niet ten koste gaan van het milieu. Daarom streeft de gemeente Eindhoven naar een zo gunstig mogelijk energieverbruik en zo weinig mogelijk lichtvervuiling in de stad.

Inspraak en inzage
De volledige tekst van de visie is vanaf 18 januari te downloaden op www.lichtstad.eindhoven.nl. Ook ligt de visie vanaf 26 januari ter inzage in het Stadskantoor. Tot en met 15 februari kunnen inspraakreacties worden gegeven. Dit kan schriftelijk, maar ook via het contactformulier op bovengenoemde website.
Provincie:
Tag(s):