donderdag, 16. november 2006 - 11:26

Einduitspraak Gerechtshof in kwestie marktkoopman

Meerssen

Een marktkoopman heeft de gemeente Meerssen aansprakelijk gesteld voor geleden winstderving, omdat de gemeente hem in 1993 geen standplaats heeft verleend op de weekmarkt Meerssen. In februari 1995 heeft de gemeente
de marktkoopman een alternatieve standplaats aangeboden, maar omdat de aangeboden locatie naar zijn mening ongunstig was, heeft de marktkoopman deze in november 1997 weer verlaten.

Na een jarenlang juridisch geschil heeft de Raad van State de marktkoopman in 1998 in het gelijk gesteld. In oktober 2002 heeft de rechtbank uitspraak gedaan over de hoogte van de schadevergoeding.

De gemeente is naar aanleiding van de uitspraak in hoger beroep gegaan. In een eindarrest van 14 november 2006 heeft het Gerechtshof Den Bosch geoordeeld dat het vonnis van de Rechtbank van oktober 2002 over de
hoogte van de schadevergoeding vernietigd dient te worden.

Het Hof heeft besloten dat de door de marktkoopman geclaimde winstderving in de periode 1995-1998 teruggebracht moet worden tot 25%. Voor de periode 2 maart 1999- 2 november 2000 geldt dat de gemeente wel degelijk een plek heeft vrijgehouden voor de marktkoopman, maar hij zelf besloot dat hij hier geen gebruik van wilde maken. Het Hof heeft dan ook geoordeeld dat de gemeente over deze periode geen schadevergoeding hoeft te betalen. Tot slot heeft het Hof besloten dat ook voor de periode vanaf november 2000 geen schadevergoeding betaald hoeft te worden.

Het eindarrest van het Hof betekent dat een aanzienlijk bedrag aan teveel betaalde voorschotten door de marktkoopman moet worden terugbetaald.

Met dit slotarrest van het Gerechthof in Den Bosch is een einde gekomen aan een langdurig slepende kwestie.
Provincie:
Tag(s):