dinsdag, 24. oktober 2006 - 12:11

Elektronisch stemmen bespaart € 70 miljoen

Den Haag

Rechtspersonen kunnen voortaan moderne communicatiemiddelen inzetten bij hun interne besluitvorming. E-mail en internet kunnen gebruikt worden bij het nemen van besluiten tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders. Dit is het gevolg van een nieuwe wet die op 1 januari 2007 in werking treedt. De regeling leidt naar verwachting tot een besparing van ongeveer 70 miljoen euro per jaar omdat de administratieve lasten voor het bedrijfsleven dalen.

Inzet van moderne communicatiemiddelen bij besluitvorming kan de betrokkenheid van aandeelhouders bij vennootschappen vergroten. Aandeelhouders kunnen via internet deelnemen aan de algemene vergadering door het woord te voeren en van hun stemrecht gebruik te maken. Ook is het mogelijk stemmen elektronisch voorafgaand aan de algemene vergadering uit te brengen.

Verder kunnen houders van toonderaandelen voor de algemene vergadering worden opgeroepen via een publicatie op de website van de naamloze vennootschap. Houders van aandelen op naam kunnen worden opgeroepen via een e-mailbericht. Tot nu toe moest dat gebeuren via een advertentie in een dagblad respectievelijk door het versturen van oproepingsbrieven.

Het bestuur van de vennootschap kan bij statutaire bepaling voorwaarden stellen aan het gebruik van deze middelen, bijvoorbeeld door het voorschrijven van bepaalde software, het gebruik maken van een elektronische handtekening en het (mee)betalen aan de extra kosten voor het openstellen van deze mogelijkheid. Het is aan de rechtspersoon om te bepalen welk elektronisch medium wordt gekozen.
Categorie:
Tag(s):