vrijdag, 28. april 2006 - 21:10

Energiebesparing Door Eendracht van start

Donderdag 11 mei om 13.30 uur is de officiële start van een grote energiebesparingactie, waaraan 1000 huishoudens in Ede en Scherpenzeel mee kunnen doen. Wethouder de heer van ‘t Hoog van gemeente Ede en de heer Sterkenburg van Woonstede zorgen voor de officiële aftrap.

Het project is gericht op huishoudens met een laag inkomen in de gemeenten Ede en Scherpenzeel. Huishoudens die meedoen kunnen veel energie en geld besparen. Zij krijgen een gratis advies aan huis, waarbij een adviseur van Stichting Collusie samen met de bewoners bekijkt wat ze in huis kunnen doen om op energie te besparen. De deelnemers krijgen ook nog eens een energiebox met onder andere spaarlampen en radiatorfolie, gratis en voor niets.

Aan dit project kunnen 1000 huurders meedoen. Bewoners die in aanmerking komen krijgen een brief met antwoordkaart van de gemeente of de woningcorporatie om op te sturen.

“Met kleine maatregelen, zoals spaarlampen en radiatorfolie, kunnen huishoudens heel wat op het energieverbruik besparen, maar door verandering van gedrag bespaar je een hoop.� weet Hans Polderman uit ervaring. Hij is projectleider van de Stichting Collusie dat de adviezen uitvoert. Collusie geeft al jaren adviezen aan huishoudens. Een besparing van 150 euro per jaar op de kosten voor elektriciteit en gas is zeker haalbaar.

In dit project werken de volgende organisaties samen: de gemeentes Ede en Scherpenzeel, de corporaties Woonstede en Plicht Getrouw en Stichting Collusie. Het Ministerie van VROM betaalt een groot deel van de kosten.

De energiekosten voor huishoudens stijgen in 2006 met circa 15%. Vooral de huishoudens met lage inkomens zijn hiervan de dupe. Via dit project, met de naam “Energiebesparing Door Eendracht�, worden deze huishoudens gestimuleerd om energie te besparen. Daardoor kan de uitstoot van het broeikasgas CO2 met ongeveer 600.000 kilogram per jaar verminderen. Dit past in de ambities van de gemeente Ede en van de woningcorporaties om een steentje bij te dragen aan de vermindering van de klimaatproblematiek.
Provincie:
Tag(s):