maandag, 30. januari 2006 - 12:43

Energiebesparingproject helpt lage inkomens

Utrecht

Gemeente Utrecht gaat 5.700 huishoudens helpen om op hun energierekening te besparen. Het rijk heeft daarvoor een subsidie beschikbaar gesteld. Met dit geld kan de gemeente een grote energiebesparingactie uitvoeren voor de lage inkomens in de stad. De actie “€nergiewinst, dat levert wat op in Utrecht!� gaat in september 2006 van start.

De subsidie is verstrekt door het ministerie van VROM. Gemeente Utrecht deed mee aan de Tender Energiebesparing Lage Inkomens van het ministerie en is gekozen als één van de negen organisaties die een subsidie ontvangt. In totaal waren zesendertig projecten ingediend. Het Utrechtse project viel op vanwege de combinatie van een advies op maat voor elk huishouden en de grote schaal van het project, namelijk de gehele stad.

Het project richt zich op de lage inkomens in de stad Utrecht. De gemeente benadert deze huishoudens via het U-pasbureau. Huishoudens met een laag inkomen hebben, vanwege de kwaliteit van hun woning, vaak een hoge energierekening. Daar komt bij dat zij ook weinig geld hebben om te investeren in energiebesparende maatregelen. Gemeente Utrecht biedt de helpende hand en zal hen benaderen met een gratis energieadvies. Aansluitend is het mogelijk om een intensief voorlichtingstraject te volgen.

Utrecht hoopt met dit project jaarlijks ongeveer 7.000 ton CO2 te besparen. De mogelijke besparing voor een huishouden bedraagt ongeveer € 100 per jaar.
Provincie:
Tag(s):