donderdag, 14. december 2006 - 9:47

Energiebewust bouwen in Winsum

Winsum

Onlangs heeft de gemeente Winsum in samenwerking met de Provincie Groningen een boekje "Winsum-Oost; naar een integrale energie-ruimte visie' uitgebracht. In het collegeprogramma 2006-2010 van de gemeente Winsum is afgesproken dat bij de ontwikkeling van toekomstige woningbouwlocaties een energievisie wordt opgesteld; Winsum-Oost is de eerste toekomstige wijk, waar deze nieuwe aanpak wordt gehanteerd.

In september dit jaar is een team van ruimtelijke - en energiedeskundigen aan de slag gegaan met de opdracht om een zoveel mogelijk energieneutrale wijk te ontwerpen. Centraal hierin staat dat met inzet van duurzame energiebronnen zoals zonnenergie en milieuvriendelijke brandstoffen net zoveel energie wordt opgewekt als dat er verbruikt wordt.

Behalve dat er aandacht is voor milieuvriendelijk materiaalgebruik, gelden de randvoorwaarden dat de maatregelen betaalbaar zijn en dat de technieken in de praktijk toepasbaar zijn.

Het team van deskundigen heeft bovendien een aanzet gegeven voor de toekomstige stedenbouwkundige invulling voor Winsum-Oost. Alhoewel het planvormingsproces voor de verschillende onderdelen van Winsum-Oost nog moeten worden doorlopen, vormen deze resultaten belangrijke bouwstenen in dit proces.

De ambities in deze energie-ruimtevisie vormen voor het college van burgemeester en wethouders een belangrijke inspiratiebron in de realisatie van Winsum-Oost, die naar verwachting eind 2008, begin 2009 verrijst.
Provincie:
Tag(s):