woensdag, 22. november 2006 - 13:13

Energiezuinig bouwen met warmte- en koudeopslag

Nijmegen

Nijmegen ziet nieuwe kansen voor het koelen en verwarmen van gebouwen met behulp van grondwater. De gemeente heeft kansenkaarten opgesteld om bouwers en ontwikkelaars snel een idee te geven of deze energiezuinige vorm van ondergrondse warmte- en koudeopslag voor hen interessant is. Via www.nijmegen.nl kan iedereen vanaf 23 november snel per adres zien wat de mogelijkheden zijn. Nijmegen is de eerste gemeente die deze service biedt.

Ondergrondse energieopslag is gebaseerd op opslag van warmte of koude in de bodem. In de zomer wordt koud grondwater opgepompt om een gebouw te koelen. Het warme water gaat daarna retour. In de winter wordt gebruik gemaakt van relatief warm grondwater voor de verwarming van het gebouw.

Groot voordeel is dat de in de grond opgeslagen energie niet opgewekt hoeft te worden met elektriciteit of gas. Er is alleen elektriciteit nodig om de energie rond te pompen. Daardoor zijn bodemopslagsystemen zeer energiezuinig en een prima alternatief voor conventionele warmte/koudeopwekking. Het grondwater wordt niet verbruikt maar gebruikt. Zo kan, afhankelijk van de situatie, zeker tien tot vijftig procent op de energiekosten bespaard worden. In Nijmegen wordt al gebruik gemaakt van ondergrondse energieopslag bij bijvoorbeeld de universiteit en het Marienburgcomplex.

De nieuwe kansenkaarten geven de ontwikkelaars en bouwers op elk willekeurig adres in de stad de kansen voor ondergrondse energieopslag. Verschillende aspecten van de bodemgeschiktheid, zoals grondwaterdiepte, nabijheid van bodemverontreinigingen en drinkwateronttrekking, worden afgewogen en leiden tot een advies. De kaarten, en het bijbehorende rapport, zijn vanaf 23 november te raadplegen via internet: www.nijmegen.nl, wonen&leven, milieu&afval, milieu@tlas.

Nijmegen is de eerste gemeente die op deze manier het gebruik van ondergrondse energieopslag wil bevorderen. Dit past in het beleid van Nijmegen om energiezuinige bouw te stimuleren. Hiermee wordt onder andere beoogd om de uitstoot van CO2 (een belangrijke veroorzaker van het broeikaseffect) terug te brengen, en de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen.

Op 23 november om 17.00 uur geeft Jan van der Meer, wethouder mobiliteit, milieu, groen en recreatie en stadsregio KAN de aftrap voor het gebruik van de kansenkaarten met een minisymposium. Sprekers zijn verder Guido Bakema van IF Technology, Els Sonnemans van UMC st. Radboud en Chris Visser van de provincie Gelderland.
Provincie:
Tag(s):