dinsdag, 31. januari 2006 - 15:40

Enige sterrenbos 'Oude Warande' in ere hersteld

Tilburg

Maandag 30 januari is de gemeente Tilburg gestart met de reconstructiewerkzaamheden in de Oude Warande. De Oude Warande is nog het enige sterrenbos in Nederland en heeft dus een grote cultuurhistorische waarde. In de loop van de eeuwen is er niet veel overgebleven van de oorspronkelijke structuur van het bos, dat stamt uit 1712. In 1986 is de gemeente, als eigenaar van het bos, gestart met een reconstructieplan.

Elke vijf jaar worden er reconstructiewerkzaamheden uitgevoerd die er uiteindelijk voor zorgen dat het sterrenbos na ongeveer 40 jaar weer in oorspronkelijke staat is teruggebracht en geschikt is voor natuurontwikkeling en recreatie.

De Oude Warande is een sterrenbos dat stamt uit 1712. Voor 1712 was er voornamelijk heide. In 1712 is prins Willem van Hessen Kassel, heer van Tilburg en Goirle, gestart met de aanleg van het unieke sterrenbos naar Frans ontwerp.

De oorspronkelijke structuur van dit bos bestaat uit een stervormig patroon van acht lanen, omgrensd door vier lanen die in een vierkant liggen. In elk vierde deel van het bos zijn de paden in een bepaalde vorm aangelegd. In het zuiden van het bos een cirkel en een vierkant met afgeknotte hoeken. In het noorden een vierkant en een ruit.
Provincie:
Tag(s):