donderdag, 2. februari 2006 - 15:42

Enschede krijgt € 2,6 miljoen van VROM

Enschede

Staatssecretaris Van Geel (VROM) heeft de gemeente Enschede toegezegd om alle bodemsaneringskosten van VINEX woningbouwgebieden in de stad te vergoeden. Het gaat om een totaal bedrag van € 2,6 miljoen, waarvan ruim € 1,6 miljoen voor de periode 2005 t/m 2009. De vergoeding is voor de gemeente Enschede erg belangrijk. Met deze toezegging onstaat weer enige ruimte voor de periode 2005 t/m 2009 binnen het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing.

Op 1 januari 2005 is de VINEX woningbouwperiode 1995 – 2004 formeel afgerond. Voor die periode hadden het Rijk en de provincie ruim € 13 miljoen beschikbaar gesteld voor bodemsanering in VINEX woningbouwgebieden. Daarmee zijn verschillende bodemsaneringknelpunten opgelost, zoals bijvoorbeeld bij de Cord Finish en Midea terreinen in Roombeek, de Waldeckstraat, het WEBH terrein (Emmastraat) en de Eilermarke.

In 2004 is een aantal locaties aangewezen waarvan de bodem, na grondig onderzoek op verzoek van de gemeente, alsnog als ernstig verontreinigd aangemerkt moest worden. Daarnaast waren enkele bodemsaneringen in de officiele periode 1995 – 2004 nog niet afgerond. Dit samen zorgde voor een financieel tekort van € 2,6 miljoen.

Eind 2005 is de gemeente in overleg gegaan met de provincie Overijssel en het ministerie VROM over het financiële tekort. Hier heeft de gemeente het belang van de bodemsanering sterk benadrukt. Naar aanleiding van dit gesprek heeft het ministerie van VROM de vergoeding toegekend.
Provincie:
Tag(s):