vrijdag, 22. december 2006 - 9:57

ESAR houdt oogje in het zeil Almeerse risicojeugd

Almere

Wethouder Johanna Haanstra heeft namens de gemeente Almere samen met 14 maatschappelijke zorginstellingen het convenant Elektronisch Signaleringssysteem Almeerse Risicojeugd (ESAR) ondertekend. In het convenant staan de afspraken tussen de verschillende instellingen om goed te kunnen signaleren en samenwerken met behulp van het elektronisch signaleringssysteem ESAR.

De gemeente, de politie, het onderwijs en de zorginstellingen melden in ESAR wanneer er problemen met een kind zijn. Door gebruik te maken van dit systeem kunnen de verschillende instanties beter met elkaar samenwerken. En jeugdigen met problemen krijgen zo sneller en beter hulp.

ESAR wordt in gebruik genomen om vroegtijdig problemen bij jeugdigen te signaleren zodat effectieve en gecoördineerde hulp kan worden geboden. Het systeem levert een bijdrage aan een sluitende aanpak voor jeugdigen door signalering en samenwerking te realiseren tussen alle betrokken instellingen.

De volgende partijen hebben het convenant ondertekend:
Bureau Jeugdzorg Flevoland, Flevoziekenhuis, Gemeente Almere, Hulpverleningsdienst Flevoland /GGD, Leger des Heils, De Meregaard, Nieuw Veldzicht, Oecumenisch Samenwerkingsverband Almere (OSA), Politie Flevoland, OC Aquarius, Stichting de Schoor, Stichting 1, Stichting Leerlingzorg Almere, Zorggroep Almere, Maatschappelijk werk en JGZ.
Provincie:
Tag(s):