vrijdag, 2. juni 2006 - 14:21

Essent onderzoekt verkoop Kabelcom

Arnhem

Essent doet een onderzoek of haar kabelactiviteiten kunnen aansluiten cq. opgaan in een groter geheel. Deze stap past in de strategie van Essent om zich te concentreren op haar energieactiviteiten.

Tengevolge daarvan ligt het voor de hand om de business unit Kabelcom onder te brengen bij een andere eigenaar, die volwaardig invulling kan geven aan de noodzakelijke schaalvergroting in de telecommarkt. Ook zou deze zorg moeten dragen voor een verdere strategische en commerciële versterking van de positie van Kabelcom in radio, tv, internet en telefonie.

In de strategie van de business unit Kabelcom van Essent staat schaalvergroting centraal. Voldoende schaalgrootte is immers een voorwaarde om landelijk de concurrentie te kunnen bijbenen en om voorop te kunnen blijven lopen bij de technologische ontwikkelingen. Zo heeft KPN bijvoorbeeld een landelijk dekkend netwer.

Hoewel Kabelcom in de afgelopen periode haar positie en prestaties duidelijk heeft weten uit te bouwen, moet toch worden geconcludeerd dat, mede gelet op de oortschrijdende consolidatie van de telecomindustrie, de tijd nu rijp is om substantiële stappen te zetten in de richting van schaalvergroting.

Essent heeft een beperkt aantal partijen uitgenodigd om een bod uit te brengen op de business unit Kabelcom. Verwacht wordt dat de gehele procedure enkele maanden in beslag zal nemen.

Essent Kabelcom is een belangrijke speler op de Nederlandse kabelmarkt. Zowel voor consumenten als bedrijven, is Essent actief op het gebied van radio, tv, internet en telefonie.
Met 1,8 miljoen kabelaansluitingen, is Essent Kabelcom het tweede kabelbedrijf in Nederland. Zij bedient daarmee via de kabel dagelijks zo'n 5 miljoen mensen in Noord-, Oost- en Zuid-Nederland.

Essent is, met een jaaromzet in 2005 van 6,3 miljard euro, het grootste energiebedrijf van Nederland. Essent produceert, verkoopt en transporteert (groene) stroom en aardgas.
Het bedrijf is actief in Nederland, België en Duitsland.

Daarnaast is Essent een sterke speler als kabelinternet- provider en verwerkt de milieutak van het concern afval tot energie en reststromen. Bij Essent werken circa 12.000 mensen.
Categorie:
Tag(s):