dinsdag, 19. december 2006 - 21:02

Europafonds: 2,5 miljoen euro aan subsidiegelden

Den Haag

De Nederlandse regering stelt in 2007 via het Europafonds 2,5 miljoen euro aan subsidiegelden beschikbaar. Het Europafonds is erop gericht om maatschappelijke organisaties te stimuleren om tal van verschillende Nederlandse doelgroepen op maat te informeren en te betrekken bij de discussie over de Europese Unie. In 2006 zijn onder meer diverse onderwijsactiviteiten, regionale en nationale TV-programma’s, conferenties en publieksevenementen gesubsidieerd. Dit heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken dinsdag bekendgemaakt.

Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Er zijn in 2007 twee rondes voor het indienen van aanvragen. De eerste indieningstermijn loopt van 1 januari t/m 5 februari en de tweede termijn loopt van 1 juli t/m 31 augustus.

Er zijn voor 2007 diverse inhoudelijke prioriteiten gesteld waaronder ‘de EU in het onderwijs’, ‘50 jaar Europese samenwerking in 2007’ en ‘de toekomst van de EU’. Beoordeling van projectaanvragen vindt per ronde plaats op basis van kwalitatieve onderlinge vergelijking van aanvragen.
Provincie:
Tag(s):