dinsdag, 20. juni 2006 - 8:34

European Parks on the move

Provincie

Gelderland is gastheer voor een Europese conferentie op woensdag 21 en donderdag 22 juni op de Veluwe over natuur -en cultuurprojecten. Onder de titel 'European Parks on the zet' willen de drie deelnemers in het project Boundless Parks Naturally (BPN), waaronder ons Nationaal Landschap Veluwe en Natuurmonumenten, hun kennis en ervaring delen met andere projecten in lidstaten van de Europese Unie.

De drie partners in BPN, nationale parken in Gelderland (Veluwe), Wales (Torfean) en Vlaanderen (Kempen en Maasland), hebben dezelfde problemen op te lossen om forse kwaliteitsimpulsen te geven aan hun natuur- en recreatiegebieden: ontsnippering, terugdringen gemotoriseerd verkeer in verband met veiligheid/rust en stilte, het bevorderen van duurzame recreatie en het bereiken van een goede balans tussen ecologie en economie.

De EU heeft in 2001 ruim 3,5 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het project. Het bedrag is door cofinanciering van de projectpartners en anderen verdubbeld tot 7,5 miljoen euro. Met het geld zijn tussen 2002 en 2006 projecten gefinancierd en studies uitgevoerd die moeten bijdra-gen aan een betere ruimtelijke kwaliteit en betere toegankelijkheid van de natuur in dichtbevolkte gebieden in Noord-west-Europa.

De drie natuurgebieden hebben van elkaar geleerd over het inrichten van transferia, bezoekerscentra en het koppelen van economische ontwikkeling aan ecologische ontwikkeling. Ook het belang van het nauw betrekken van belanghebbenden zoals (landgoed)eigenaren, bewoners, vrijwilligers en ondernemers bij nieuwe ontwikkelingen maakt dat zaken met veel minder weerstand en veel sneller tot stand komen.

Op de conferentie delen afgevaardigden van Wales, Vlaanderen en de Veluwe hun ervaringen met vertegenwoordigers uit andere Europese staten, waaronder ook de nieuwe lidstaten die vaak nog volledig ongerepte natuur op hun grondgebied hebben. De deelnemers zullen vanwege het succes van de samenwerking pleiten voor voortzetting van Europese samenwerking aan nieuwe projecten voor meer lidstaten.

Deelnemers aan de conferentie bezoeken onder meer de Beukenlaan in Renkum, het Transferium Posbank en Oud-Reemst in Otterlo. Er worden resultaten van studies gepresenteerd over transferia, de overgang van gebieden van industrie naar cultuur en natuur en naar de rol van be-langhebbenden.
Provincie:
Tag(s):