donderdag, 16. november 2006 - 13:04

Europees Parlement stimuleert Friese taal

Leeuwarden

Gedeputeerde Mulder, met Friese taal, cultuur en onderwijs in de portefeuille en Europees rapporteur van de Raad van Europa voor de Minderheidstalen, is erg ingenomen met de uitspraak van het Europese Parlement, 15 november 2006, om het gebruik van het Fries en andere kleine talen te stimuleren.

“Nederlanders die Fries spreken, schrijven en/of verstaan, weten nu dat het gebruik van deze taal vanzelfsprekend is en concreet erkend en gestimuleerd wordt door de hoogste Europese overheid.
Gisteren nog hebben diverse Friese gemeenten afgesproken hun onderlinge officiële schriftelijk verkeer meer in het Fries te laten plaatsvinden.
De provincie Fryslân verwacht nog meer steun van het rijk voor het versterken van de tweede rijkstaal in ons land. Versterking van het onderwijs in de Friese taal is essentieel. Het Fries kan nu worden opgenomen in de Europese subsidieprogramma’s op het gebied van onderwijs en cultuur. Scholen zullen daarmee hun voordeel kunnen doen.�

Het Europese parlement pleit voor een kaderstrategie voor meertaligheid. Kleine talen, zoals het Fries, staan in de Unie onder druk, nu het Engels steeds meer oprukt en niet alle talen die in de EU gesproken worden ook officiële werktalen van de Europese Unie zijn. Volgens het EP moeten minderheidstalen juist gestimuleerd worden.

Taalplan
Het Europees Parlement is voorstander van het idee de lidstaten aan te moedigen om een nationaal taalplan op te stellen, omdat daarmee wordt erkend dat het taalbeleid op het niveau van de lidstaten moet worden ontwikkeld. Hierdoor zal het gebruik van minder gebezigde talen worden gestimuleerd en het besef van het belang van meertaligheid worden vergroot. Het Parlement pleit ervoor dat in de plannen van de lidstaten ook de in elke lidstaat minder gebruikte talen worden opgenomen en aandacht wordt besteed aan de mogelijkheid dat deze talen worden geleerd door geïnteresseerde volwassenen.

Het Parlement verzoekt de Europese instellingen meer dan voorheen te communiceren met de burgers in hun eigen taal, ongeacht het feit of de taal in kwestie een officiële status heeft op lidstaat- of EU-niveau.
Provincie:
Tag(s):