maandag, 2. oktober 2006 - 20:30

Europese uitwisseling van politieinformatie

Den Haag

Minister Hirsch Ballin van Justitie heeft maandagmiddag de eerste fase van de uitwisseling van opsporingsinformatie via het Europol Informatiesysteem (EIS) in werking gesteld. In dat
systeem worden basale gegevens, uit opsporingsonderzoeken naar georganiseerde criminaliteit en terrorisme, in alle EU-Lidstaten verzameld om mogelijke verbanden sneller te kunnen vinden.

De georganiseerde criminaliteit is grensoverschrijdend. Europol is daarom mede opgericht om de samenwerking binnen de Europese Unie, bij het voorkomen en bestrijden van internationale georganiseerde criminaliteit en terrorisme, doeltreffender te maken.

Met deze overeenkomst is de Nederlandse overheid de verplichting aangegaan om informatie te delen en beschikbaar te stellen aan het EIS. Aan deze verplichting wordt vanaf maandag 2 oktober 2006 op geautomatiseerde wijze invulling gegeven.

Het KLPD is, in haar rol als nationale eenheid, de eerste Nederlandse informatieverstrekker aan het EIS. Daarmee wordt het voor opsporingsinstanties uit de andere
EU-Lidstaten mogelijk om deze informatie op te vragen. Op den duur zullen ook andere Nederlandse opsporingsinstanties op het EIS worden aangesloten.

Nederlandse rechercheurs zullen in de toekomst rechtstreeks bevragingen via het EIS kunnen uitvoeren en daarmee toegang hebben tot opsporingsinformatie van andere lidstaten. Deze eerste informatieverstrekking door Nederland aan het EIS is een belangrijk moment op weg naar een geautomatiseerde uitwisseling van opsporingsinformatie tussen de lidstaten van de EU via Europol.
Provincie:
Tag(s):