dinsdag, 3. oktober 2006 - 16:12

Evaluatie 90e editie Vierdaagse van Nijmegen

Nijmegen

Uit een evaluatie van de 90e editie van de Nijmeegse Vierdaagse, die dinsdag is gepresenteerd, blijkt dat de hulpdiensten te lang hebben gewacht met het opschalen waardoor het lang onduidelijk bleef hoe groot de omvang was van de gebeurtenissen. De evaluatie is gedaan door een evaluatiecommissie is kritisch gevolgd door een externe toetsingscommissie met deskundigen op het terrein van rampenbestrijding en hulpverlening.

Verder blijkt dat de hulpverlening bij het opstellen van een noodplan te gefocust was op de gemeente Nijmegen en de doorstroom gemeentes minder in dit plan hadden betrokken.

De GHOR (Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen) zou bij een situatie als op 18 juli, de leiding moeten hebben over de geneeskundige hulpverlening. Naar de mening van de commissie heeft de GHOR deze rol onvoldoende kunnen vervullen. Het advies van de commissie is dan ook op de rol van de GHOR te verduidelijken.

Wel is de commissie van mening dat de hulpdiensten goed hebben samengewerkt. Het gebrek aan ambulancevervoer op de drukste uren, heeft niet geleid tot extra risico’s voor de deelnemers. Dit werd opgelost door mensen ter plaatse te behandelen.

Als advies geeft de commissie om tijdens de vierdaagse de waakzaamheid van de gemeente en hulpdiensten te verhogen. Er moet meer interregionale afstemming komen en de hulpdiensten en doorkomstgemeenten moeten ‘extreem warm weer scenario’s’ uitwerken.
Provincie:
Tag(s):