maandag, 16. januari 2006 - 9:46

EVO en TLN willen aanpassing puntenrijbewijs

Den Haag

De overheid moet het puntenrijbewijs op een andere manier invoeren. Dat stellen EVO en TLN in de brieven die zij hebben verstuurd aan de vaste kamercommissie voor Verkeer en Waterstaat. Het huidige wetsvoorstel, dat dinsdag 17 januari a.s. door de Tweede Kamer behandeld wordt, beperkt de rechterlijke macht en vermindert de mogelijkheden een passende straf op te leggen. Dit is onredelijk omdat onvoldoende rekening kan worden gehouden met de positie van de beroepschauffeur en de gevolgen voor de werkgever.

Het wetsvoorstel houdt in dat een bestuurder na twee grote verkeersovertredingen (grove snelheidsovertredingen, te veel alcohol op en veroorzaken ernstig verkeersongeval) een rij-ontzegging krijgt. Deze ontzegging moet verplicht door de rechter worden opgelegd, vindt het ministerie van Justitie. Daarmee gaat het ministerie op de stoel van de rechter zitten en is de onafhankelijke rechtspraak in het geding. Het voorstel regelt verder dat bij een rij-ontzegging van langer dan 2 jaar het rijbewijs automatisch ongeldig wordt. Dit geldt ook bij een tweede rij-ontzegging als deze langer is dan 1 jaar.

Het probleem is dat het ministerie van Justitie vindt dat voorwaardelijke straffen (zoals een weekendrijverbod of rijverbod voor een bepaalde categorie) niet toegepast mogen worden bij het puntenrijbewijs. Het ministerie wil hiermee de gelijkheid van straffen bevorderen maar bereikt juist het tegenovergestelde. Het gelijk bestraffen van ongelijke gevallen is ook rechtsongelijkheid. De impact van een rij-ontzegging voor iemand die het rijbewijs voor zijn beroepsuitoefening nodig heeft is namelijk veel ingrijpender dan voor iemand die het rijbewijs niet voor zijn beroep nodig heeft.

Zonder aanpassing krijgen de werkgevers uiteindelijk het probleem op het bordje. Beroepschauffeurs met een rij-ontzegging kunnen hun functie niet uitoefenen en moeten worden herplaatst in het bedrijf. Dit is vaak niet mogelijk met als gevolg dat een ontslagprocedure volgt. Deze procedures leiden tot dure ontslagvergoedingen en een extra druk op het rechterlijke apparaat. Verder zullen bedrijven willen weten of een nieuw aan te nemen chauffeur al eerder strafpunten heeft opgelopen. TLN en EVO vinden dat hiervoor een register moet komen. Daarbij moeten goede afspraken worden gemaakt over de extra kosten die dit met zich meebrengt.

Dit alles kan voorkomen worden als met het puntenrijbewijs wordt aangesloten bij de thans gangbare praktijk. Het Openbaar Ministerie eist een straf en de rechter heeft het eindoordeel. Zo wordt beter rekening gehouden met omstandigheden van het individuele geval en kan een passende, eventueel voorwaardelijke, straf worden opgelegd. Dit voorkomt onnodige, kostbare juridische procedures en administratieve lasten.
Categorie:
Tag(s):