donderdag, 7. september 2006 - 10:15

Experiment met dunne asfaltlagen

Emmeloord

Vanaf 11 september zal Rijkswaterstaat starten met het aanbrengen van dunne asfaltdeklagen op de A6 in de Noordoostpolder. Dit is een pilot in het kader van het landelijke thema van Rijkswaterstaat, het Innovatieprogramma Geluid (IPG).

Op het wegvak tussen de afslag Domineesweg (afrit 13) en Hannie Schaftweg (afrit 14) zullen 5 verschillende soorten asfaltdeklagen worden aangebracht met een laagdikte variërend tussen de 2,5 en 3 cm. Eén van de belangrijkste eisen is dat het asfalt een geluidsreductie produceert van 4 dB(A) t.o.v. regulier asfalt. Doel hiervan is om bij het slagen van deze proeven, op langere termijn deze deklagen breed in heel Nederland te kunnen toepassen.

Deze pilot is uniek voor Flevoland omdat niet eerder zoveel verschillende dunne deklagen achter elkaar zijn aangelegd op één traject. De proeven zullen duren t/m 29 september a.s. en vallen samen met het Groot onderhoud 2006 in de Noordoostpolder. Door deze wijze van combineren is de overlast voor de weggebruiker het kleinst en is de verkeershinder minimaal.

In 2006 en 2007 werkt Rijkswaterstaat meer aan de weg dan normaal. Dat betekent dat weggebruikers vaker met wegwerkzaamheden op rijkswegen krijgen te maken. Het gaat landelijk om zo’n extra 200 projecten, van groot onderhoud, verbreding en aanleg van wegen, kleine asfaltwerkzaamheden tot het vernieuwen van bruggen en viaducten.

Dit is nodig om de veiligheid op de weg en de doorstroming van het verkeer ook in de toekomst te waarborgen. De minister van Verkeer en Waterstaat heeft tot en met 2010 in totaal 600 miljoen euro extra beschikbaar gesteld voor werkzaamheden aan de rijkswegen.

Tijdens de werkzaamheden is Rijkswaterstaat er alles aan gelegen om de hinder en de overlast voor weggebruikers zo beperkt mogelijk te houden en het verkeer zo goed mogelijk te laten doorstromen. Dit gebeurt onder andere door omleidingroutes in te stellen en weggebruikers duidelijk te informeren.

Weggebruikers kunnen voor actuele informatie over wegwerkzaamheden en de te verwachten hinder onder meer terecht op de website www.vananaarbeter.nl en de landelijke informatielijn 0800-8002.
Provincie:
Tag(s):