dinsdag, 27. juni 2006 - 15:45

Experimentele aanpak bijstandsuitkeringen komt op stoom

Nijmegen

Werkplaza gaat zeker tot 1 januari 2007 verder als experiment om nieuwe bijstandsgerechtigden zo snel mogelijk uit de uitkering te helpen. Uit landelijke cijfers blijkt Nijmegen in het afgelopen jaar met 27% koploper te zijn in de daling van uitkeringen korter dan één jaar. De uitstroom naar een betaalde baan na begeleiding door Werkplaza is in 2006 opgelopen naar 38%.

Burgemeester en wethouders willen wel aanvullende afspraken maken met CWI en reïntegratiebedrijven om nog betere resultaten te boeken.

Werkplaza is in mei 2005 gestart als samenwerkingsproject tussen de gemeente Nijmegen, het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) en reïntegratiebedrijven. Doel is om de uitkeringsduur van nieuwe bijstandsgerechtigden zo kort mogelijk te houden. In de beginfase vielen de resultaten van het project tegen. Daarom is toen besloten voor 1 juli 2006 te evalueren en te besluiten over de voortgang. Uit die evaluatie blijkt dat de resultaten zich gunstig ontwikkelen.

In 2005 leidde 76% van de aanvragen tot toekenning van een uitkering, in het eerste kwartaal van 2006 is dat gedaald naar 67%. De preventieve werking die Werkplaza heeft en de strenge selectie aan de poort dragen daaraan bij. De uitstroom naar betaald werk na begeleiding door Werkplaza is gestegen van 24% in 2005 naar 38% in het eerste kwartaal van dit jaar.

Uit recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt Nijmegen vanaf maart 2005 een van de koplopers te zijn in de daling van het aantal uitkeringen die korter lopen dan één jaar. De daling over het afgelopen jaar is in Nijmegen 27%, tegen een landelijk gemiddelde van krap 12%.

Burgemeester en wethouders willen de aanpak van Werkplaza op drie onderdelen aanscherpen. B&W vragen ten eerste om uitbreiding van de contacten met werkgevers in de private sector, omdat daar het overgrote deel van de banen en vacatures is te vinden.

Ten tweede komt er strakker toezicht op naleving van de afspraak binnen Werkplaza dat mensen met een uitkering aangeboden werk accepteren. Ten derde komt er de mogelijkheid uitkeringsgerechtigden plaats te bieden in een werksituatie om zodoende informatie te krijgen voor een passend vervolgtraject. Dit is bedoeld voor degenen die er tijdens de begeleidingsperiode van zes maanden niet in slagen om aan regulier werk te komen.

Voortzetting van Werkplaza tot 1 januari 2007 heeft geen financiële consequenties, omdat dit in de begroting 2006 al is megeenomen. De aanscherping van afspraken leidt niet tot extra kosten.
Provincie:
Tag(s):