maandag, 31. juli 2006 - 20:59

Extern onderzoek luchtbehandelingskanalen Oosterpoort

Groningen

Het Groningse college van B&W heeft op vrijdag 28 juli in een extra vergadering de onderzoeksopdracht vastgesteld voor het externe onderzoek naar de luchtbehandelingskanalen in Cultuurcentrum De Oosterpoort. B&W hebben besloten het onderzoek te laten uitvoeren door TNO, afdeling Bouw en Ondergrond.

Bij het vaststellen van de onderzoeksopdracht en bij de selectie van het onderzoeksbureau is de klankbordgroep betrokken geweest. De klankbordgroep bestaat uit medewerkers van De Oosterpoort, het NNO en een onafhankelijk voorzitter.

Onderzoeksopdracht
De belangrijkste onderzoeksvragen zijn:
- Wat is de huidige (technische) staat van de luchtbehandelingskanalen?
- Welke maatregelen moeten er genomen worden en op wat voor termijn moeten deze maatregelen genomen worden?
- Welke mogelijke opties van maatregelen zijn er en wat zijn hiervan de voor- en nadelen?

Daarnaast zal TNO onderzoeken of de renovatiewerkzaamheden van deze zomer, die betrekking hebben op de sanering van het overige asbest in De Oosterpoort, goed zijn uitgevoerd. Naar verwachting duurt het onderzoek maximaal acht weken.
Provincie:
Tag(s):