zaterdag, 16. september 2006 - 20:50

Extra aandacht tijdens maïsoogst

De politie Aalten-Dinxperlo gaat extra toezicht houden op landbouwvoertuigen tijdens de zogenaamde maïscampagne. Daarbij gaat het niet alleen om het rijgedrag, zoals snelheid, maar ook om de technische eisen als verlichting en belading.


Naast snelheidscontroles zijn er ook controles op de technische aspecten (verlichting, belading) en op de regels ten aanzien van het schoonmaken van de weg. Tijdens het vervoer van de maïs van het land naar de plaats van inkuilen kan het wegdek verontreinigd raken met modder, zand en afvallende maïs.

Deze verontreiniging kan verkeersgevaarlijke situaties opleveren. Het wegdek kan uitermate glad worden, zeker in combinatie met regen en vallende bladeren. Daar komt bij dat het steeds vroeger donker wordt, wat het moeilijker maakt de onveilige situaties tijdig te zien.

Kinderen zijn in het verkeer soms onvoorspelbaar en zo’n grote landbouwmachine vraagt alle aandacht van de bestuurder. Beiden maken gebruik van dezelfde binnenwegen en zullen dus rekening met elkaar moeten houden. Voor de politie reden om al op voorhand zowel loonbedrijven als ook de jeugd en hun ouders te waarschuwen.

Tegelijk doet de politie ook een beroep op alle weggebruikers om in de periode van de maïscampagne rekening met elkaar te houden en daar waar nodig snelheid en rijgedrag aan te passen aan de omstandigheden.

Ook andere politieteams besteden aandacht aan de verkeersveiligheid tijdens de maïscampagne. Dit toezicht wordt tijdens de reguliere surveillances uitgevoerd.
Provincie:
Tag(s):