zondag, 10. september 2006 - 10:55

Extra controles op het rijden door rood

Assen

De zomervakantie is teneinde en de meeste scholen in Drenthe zijn weer van begonnen. Dit betekent dat ook veel scholieren weer aan het verkeer gaan deelnemen. Om onveilige situaties te voorkomen, controleert de politie Drenthe in hele maand september extra op het rijden door rood.

Onder de naam ‘Rood licht’ heeft de politie Drenthe vorig jaar het initiatief genomen, om in de drukke periode na de zomervakantie, vier weken extra te gaan controleren op het rijden door rood.

Niet alleen controleurs van verkeerhaving “Boetegeld = Sneu Geld�, maar ook politiemedewekers van de basiseenheden in de hele provincie gaan in september extra controleren op het rijden door rood.

Alleen de controleurs van verkeershaving “Boetegeld = Sneu Geld� hebben in 2005 in dezelfde periode al ruim 800 automobilisten en fietsers bekeurd voor het rijden door rood. Opvallend was, dat veel fietsende scholieren zich niets aantrokken van het rode licht. Zeker een derde van het aantal uitgeschreven bekeuringen kwam op het conto van deze scholieren.

Tot en met 15 jaar kost het fietsen door rood € 25,-. Vanaf 16 jaar moet er € 50,- betaald worden. Voetgangers tot en met 15 jaar betalen € 18,- en vanaf 16 jaar kost het € 35,-.
Brom- en snorfietsers betalen in dat geval € 90,-.
Provincie:
Tag(s):