vrijdag, 10. maart 2006 - 12:39

Extra controles op te vroeg geplaatste containers

Zwolle

De gemeente Zwolle gaat de komende tijd extra controleren of Zwollenaren zich houden aan de regels voor het aanbieden van afvalcontainers, te beginnen in de wijk de Aa-landen. Regelmatig komen klachten binnen over te vroeg aan de weg gezette containers. Bijvoorbeeld, omdat containers omver zijn gevallen en het afval op de weg ligt. Daarnaast zijn de containers doelwit voor brandstichters, wat gevaarlijk is voor de buurt.

De Afvalstoffenverordening kent een aantal regels voor het aanbieden van containers. Zo mogen de containers uitsluitend op de dag van inzameling tussen 05.00 uur en 08.00 uur worden buiten gezet. De ROVA start namelijk om 08.00 uur met de inzameling. Na het legen dienen de containers zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval vóór 20.00 uur, van de openbare weg gehaald te worden. De containers moeten met een gesloten deksel op de centrale aanbiedplaats worden neergezet. Ook mogen er geen vuilniszakken naast de container worden neergezet.

De afdeling Toezicht & Handhaving van de gemeente Zwolle heeft alle bewoners van de wijk Aa-landen vorige week een brief gestuurd, waarin naar deze regels wordt verwezen. Ook zijn bewoners bekend gemaakt met de extra controles.

Deze week is de gemeente overgegaan tot handhaving van de inzamelregels, wat betekent dat te vroeg aangeboden containers zullen worden ingenomen door middel van bestuursrechtelijke handhaving. De kosten die aan deze actie verbonden zijn zullen bij de bewoner in rekening worden gebracht.
Provincie:
Tag(s):