donderdag, 4. mei 2006 - 11:57

Extra geld voor verbouwing De Eshoek

Gieten

Het college van burgemeester en wethouders heeft een bedrag van € 200.000,-- beschikbaar gesteld ten behoeve van verbouwwerkzaamheden aan de openbare basisschool (OBS) De Eshoek in Annen. Het gaat daarbij om de realisatie van functionele ruimten en een uitbreiding van de personeelskamer.

In het kader van het huisvestingsprogramma 2005 was reeds een bedrag toegekend ten behoeve van de vervanging van de vier oude lokalen. Tijdens de gesprekken in de voorbereiding op de bouw kwam aan de orde dat functionele ruimten in de school ontbreken en dat de personeelskamer te klein is.

Burgemeester en wethouders hebben daarop besloten om de realisering van de functionele ruimten en uitbreiding van de personeelskamer geïntegreerd in de totale bouw mee te nemen.

Het is de bedoeling dat na de zomervakantie met de verbouwwerkzaamheden wordt begonnen.
Provincie:
Tag(s):