donderdag, 2. november 2006 - 9:09

Extra investering in Arnhemse riolering

Arnhem

De combinatie van de plaatselijke ‘belastingen’ in Arnhem (onroerend zaakbelasting, rioolrechten en afvalstoffenheffing) gaat in 2007 omhoog. Burgers die zowel eigenaar als gebruiker zijn van een woning zullen volgend jaar in totaal gemiddeld 35 euro per jaar, bijna 3 euro per maand, meer gaan betalen. De gemeenteraad spreekt zich eind november uit over de voorstellen van Burgemeester en Wethouders.

De stijgende lastendruk is vooral het gevolg van de noodzaak voor de gemeente Arnhem, net als voor veel andere gemeenten in Nederland, om de komende jaren extra te investeren in onderhoud en beheer van de riolering. Dit onder meer om het achterstallig onderhoud in te lopen en problemen in de toekomst te voorkomen. Om de investeringen te kunnen betalen wordt, ingaande 2007, een zogenoemde rioolheffing ingevoerd.

Hoogte rioolheffing gerelateerd aan de waarde van het pand
Iedereen die een aansluiting op het riool heeft, krijgt met de nieuwe rioolheffing te maken. De gemeente bepaalt de hoogte van de heffing aan de hand van de waarde van een pand. Daarbij wordt uitgegaan van de zogenoemde WOZ-waarde van het perceel. Voor een gemiddelde woning van ongeveer 170.000 euro bedraagt de rioolheffing 25 euro per jaar of ruim 2 euro per maand. Voor een vrijstaande woning van ongeveer 350.000 euro bedraagt de rioolheffing bijna 50 euro per jaar of ruim 4 euro per maand.

Voor bedrijven komt de totale lastenverzwaring voor de plaatselijke ‘belastingen’ in 2007 uit op 5,5 procent. Ook hier is de belangrijkste oorzaak de invoering van de nieuwe rioolheffing.
Provincie:
Tag(s):