vrijdag, 22. september 2006 - 16:34

Extra kansen voor allochtone vrouwen

Weert

De gemeente Weert biedt extra lessen aan om allochtone vrouwen de kans te geven beter Nederlands te leren. Hierdoor worden ze voorbereid op de eisen van de nieuwe inburgeringswet.

De lessen zijn gericht op het leren van de Nederlandse taal en kennis van de Nederlandse samenleving. Voor vrouwen met kinderen worden de lessen Nederlands gecombineerd met informatie over opvoeding, gezondheid en communicatie. De lessen worden gegeven voor ROC Gilde en Punt Welzijn. De GGD verzorgt de extra bijeenkomsten. De moeders moeten minimaal 300 lesuren volgen voor december 2007.

Door het beschikbaar stellen van de extra trajecten kunnen allochtone vrouwen zich op kosten van de gemeente goed voorbereiden op de nieuwe wet met bijbehorende verplichtingen. De gemeente kan door de trajecten 'oefenen' bij het trainen van inburgeringsplichtigen op het inburgeringsexamen.

Voor de deelnemers is deelname aan deze laatste ronde financieel erg aantrekkelijk! Voor een grote groep inburgeringsplichtigen gaat hierna namelijk een eigen bijdrage van minimaal € 270,- gelden, terwijl er ook inburgeringsplichtigen zijn die het hele traject zelf moeten betalen.

Naast de lessen die met rijksgeld worden betaald wil de gemeente bij voldoende belangstelling ook voor andere deelnemers een passend lesaanbod doen. Die lessen worden betaald uit eigen gemeentelijke reserves.
Provincie:
Tag(s):