woensdag, 20. september 2006 - 21:10

Extra woningen voor starters en zorg in Drenthe

Assen

Het college van gedeputeerde staten hebben de woonplannen van de Drentse gemeenten besproken. In de woonplannen geven de gemeenten aan waar en op welke wijze zij de kwaliteit van wonen willen verbeteren en hoe zij doelgroepen als starters en ouderen van goede huisvesting willen voorzien. Onderdeel van de bespreking van de woonplannen is de zogenaamde provinciale knelpuntenpot. Deze pot is bedoeld om de realisatie van woningen voor bepaalde doelen en doelgroepen mogelijk te maken en geldt als extra bovenop het woningbouwcontingent van de gemeentes. De Drentse gemeenten mogen de komende jaren in totaal bijna 2.000 woningen extra bouwen.

Gedeputeerde Anneke Haarsma (PvdA) is tevreden over de kwaliteit van de ingediende woonplannen: "Hoewel we bij een aantal woonplannen een voorbehoud hebben moeten maken hebben de gemeenten laten zien serieus werk te willen maken van de woonplannen. De ruimte die het POP biedt wordt goed door de gemeenten opgepakt. Daarnaast is het goed om te zien dat er onder andere dankzij de knelpuntenpot meer woningen beschikbaar komen voor ouderen en gehandicapten. Juist de woningen waar veel vraag naar is. Ook voor starters wordt een beroep gedaan op de knelpuntenpot, hoewel dit veel minder is dan ik verwacht had.�

Dankzij de knelpuntenpot kan de gemeente Hoogeveen meer dan 500 extra woningen realiseren, waarvan 124 starterswoningen en ruim 300 woningen met zorgcombinaties. Behalve de gemeente Hoogeveen komen de volgende gemeenten in aanmerking voor extra wooncontingenten: De Wolden (ruim 300), Aa en Hunze (249), Emmen (245), Westerveld (210), Midden-Drenthe (201), Borger-Odoorn (170) en Coevorden (43).

Het merendeel van de toegekende wooncontingenten is bestemd voor starterswoningen en voor bijzondere woonvormen, zoals bijvoorbeeld zelfstandig wonen voor ouderen met een vorm van zorg. In alle gevallen gaat het om principetoekenningen. Bij de uiteindelijke goedkeuring van de bouw- of bestemmingsplannen vindt definitieve toekenning plaats. Zo’n 400 contingenten worden toegekend aan herstructurerings- en inbreidingsprojecten. Een deel van de knelpuntenpot, zo’n 200 extra woningen, is bestemd voor woningbouw voor statushouders.
Provincie:
Tag(s):