donderdag, 26. oktober 2006 - 20:01

Feestelijke afsluiting '1000-woningen-plan'

Echt

In Echt is donderdag het project ‘1000-woningen-plan’ feestelijk afgesloten. In het najaar van 2003 daagden Gedeputeerde Staten gemeenten, woningbouwcorporaties, projectontwikkelaars en bouwers uit om binnen drie jaar 1000 starterswoningen klaar of in aanbouw te hebben. In 2004 vond in de gemeente Swalmen het startschot plaats voor de bouw van de eerste starterswoning en nu twee jaar later wordt dit project beëindigd met de 1000ste woning in bestemmingsplan ’t Thaal in Pey-Echt.

Het ‘1000-woningen-plan’ heeft aangetoond dat goed en goedkoop bouwen realistisch is. Het project betekent een impuls voor de woningbouwproductie en is gericht op de vraag en aanbod voor starters. ‘Dit project doorbreekt de stagnatie in de Limburgse woningbouwproductie’, aldus gedeputeerde Ger Driessen.
Provincie:
Tag(s):