woensdag, 22. november 2006 - 14:27

Feestelijke start sanering gasfabriekenterrein

Velp

Op vrijdag 1 december geven wethouder JanBart Wilschut van de gemeente Rheden en gedeputeerde René van Diessen van de provincie Gelderland het startsein voor de sanering van het voormalige gasfabriekterrein in Velp, gelegen tussen de spoorlijn en de Hoofdstraat.

Vivare bouwt de komende jaren circa 125 koop- en huurwoningen op het terrein. Met de sanering is de gemeente Rheden de eerste gemeente in de regio die een gasfabriekterrein vrijmaakt in het kader van het Gelders Gasfabriekenprogramma.

Door toedoen van de voormalige gasfabriek is de bodem op het Velpse terrein vervuild. Door de sanering wordt de grond geschikt gemaakt voor nieuwe doeleinden, in dit geval woningbouw.

De provincie Gelderland heeft samen met Nuon en 25 gemeenten een Gelders Gasfabriekprogramma 2005-2015 opgesteld. Met het programma willen de partijen het mogelijk maken om vervuilde en verpauperde gasfabriekterreinen weer een bestemming te geven waarmee de ontwikkeling van Gelderland wordt gestimuleerd.

Om de sanering van het voormalig gasfabriekterrein in Velp mogelijk te maken, hebben Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland op 21 november besloten vanuit het gasfabriekprogramma een subsidie toe te kennen aan de gemeente Rheden van maximaal 1,6 miljoen euro. Afgelopen zomer keurde de provincie het saneringsplan van de gemeente goed en is er een saneringsbeschikking verleend. Deze beschikking is wettelijk verplicht voor het uitvoeren van een bodemsanering.

De sanering van het terrein is naar verwachting in het voorjaar van 2007 afgerond. Daarna wordt, medio 2007, gestart met de bouw van de woningen.
Provincie:
Tag(s):