woensdag, 5. juli 2006 - 16:22

Fietsersbond pleit voor airbag op voorruit auto's

Utrecht

Als auto's uitgerust worden met 'zachte' voorruiten, kan dat jaarlijks tientallen dodelijke verkeersongevallen met fietsers schelen. Dat concludeert de Fietsersbond uit verkennend onderzoek van TNO. TNO heeft in opdracht van de bond met een speciaal computerprogramma botsproeven tussen
een auto en een fiets gesimuleerd. De botssimulaties geven aan dat een fietser bij een aanrijding meestal over de motorkap heen, frontaal tegen de voorruit en de harde raamstijlen aankomt.

Dit heeft vaak ernstige tot dodelijke gevolgen. TNO heeft ook gekeken naar mogelijke oplossingen. Een zachtere voorruit, bijvoorbeeld door het plaatsen van een airbag die bij
een botsing de harde randen of delen van de voorruit bedekt, zorgt voor een duidelijke vermindering van de hoofdbelasting. De botssimulaties hebben ook indruk gemaakt op het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Het Ministerie wil graag samen met de Fietsersbond in Brussel pleiten voor maatregelen om auto's ook veiliger te maken voor fietsers.
Provincie:
Tag(s):