donderdag, 17. augustus 2006 - 13:11

Fietsersbond wil een Flitsfiets-padenplan

Den Haag

De Fietsersbond wil een nationaal ‘Flitsfietspadenplan’ om zo de files op autowegen te lijf te gaan. De aanleg van de fietspaden zou volgens de fietsersbond moeten gebeuren op knelpunten waar dagelijks files staan. Wanneer de fietsroutes er liggen, zal het voor de automobilist verleidelijk kunnen zijn om voortaan de auto te laten staan en de fiets te pakken.

De grootste knelpunten, waar korte files staan, zijn volgens de bond: tussen Rotterdam - Delft, Zaandam - Amsterdam, Schiedam - Rotterdam, Amsterdam - Almere. De fiets kan een uitstekend alternatief zijn voor deze filerijders, mits de fietsroutes snel, comfortabel en veilig zijn.

De Fietsersbond pleit voor een rijksinvestering in een landelijk netwerk van Flitsfietspaden, te beginnen in de filegevoelige gebieden. De bond vindt dit een rijksaangelegenheid, omdat het een alternatief vormt voor autoverplaatsingen op de rijkswegen.

Zeker met de moderne, snelle fietsen, al dan niet met elektrische ondersteuning, hoeven afstanden rond de 10 kilometer geen probleem te zijn. Daarnaast levert een hoger fietsgebruik een belangrijke bijdrage aan de volksgezondheid. Het Flitsfietspadenplan is één van de ideeën die de Fietsersbond heeft aangedragen voor de verkiezingsprogramma´s van de politieke partijen.
Provincie:
Tag(s):