zaterdag, 4. november 2006 - 10:08

Fietspad door bos wordt eindelijk opgeknapt

Zeist

De provincie betaalt mee aan een nieuw fietspad tussen Soest en Soesterberg en aan de verbetering van de bestaande fietsroute tussen de Verlengde Slotlaan in Zeist en de Kampweg in Soest. De gemeenten Soest en Zeist hebben het initiatief genomen voor deze fietsroute. De provinciale bijdrage bedraagt 352 duizend euro. De nieuwe fietsverbinding doorkruist het westelijk deel van het Hart van de Heuvelrug.

Rijkswaterstaat, Het Utrechts Landschap en Hart van de Heuvelrug praten mee over de keuze van de verbinding, om zo de ecologisch functie van het gebied te waarborgen.

De totale kosten voor de beide projecten bedragen 823 duizend euro. Rijkswaterstaat neemt de kosten van de bouw van een fietstunnel, door het geplande ecoduct, voor haar rekening.
Provincie:
Tag(s):