woensdag, 14. juni 2006 - 10:13

Files veroorzaken iets minder economische schade

Amsterdam

Uit de Economische Wegwijzer, de top-20 van duurste files van Nederland, blijkt dat de schade voor de economie van alle files in de Nederlandse snelwegen in 2005 uitkwam op ruim 470 miljoen euro. EVO en TLN constateren uit de lijst die zij hebben opgesteld dat het beleid van minister Peijs om de files daar aan te pakken waar het economisch rendement het grootst is, werkt en complimenteren de minister met haar beleid. Zij stelt de juiste prioriteiten, maar de hoge economische schade op de belangrijkste Nederlandse routes bewijst dat er nog genoeg te doen is.

Waar de filezwaarte in 2005 wederom met één procent is toegenomen ten opzichte van 2004, is de economische schade voor het vrachtverkeer voor het eerst in jaren met één procent is afgenomen. Voor de twintig grootste fileknelpunten geldt zelfs dat de economische schade met drie procent is afgenomen.

Files veroorzaken dagelijks niet alleen grote ergernis maar ook grote financiële schade. Vooral bij het goederenvervoer over de weg. Spullen kunnen niet op tijd worden afgeleverd en de vrachtauto staat nodeloos stil. De top-20 heeft hierin een aandeel van bijna 70 procent. Hierbij is overigens nog geen rekening gehouden met de kosten van vertragingen in productieprocessen, aanhouden van extra voorraden en logistieke aanpassingen om de files te ontlopen.

Maar liefst vier van de vijf duurste files bevinden zich op de A1, A2 en de A27. Dit terwijl het Ruimtelijk Plan Bureau deze trajecten juist als de economisch belangrijkste verbindingen voor Nederland heeft bestempeld. Die conclusie rechtvaardigt meer aandacht voor een daadkrachtige aanpak van deze knelpunten. Ook de gestegen economische schade op de A13 laat zien dat er nog veel kansen zijn om de economische schade terug te dringen en bewijst dat de verlenging van de A4 Midden Delfland echt niet langer op zich kan laten wachten.

De toegenomen files op het knooppunt Hoevelaken baren TLN en EVO zorgen. Met de recent opgestarte verkenning van het knooppunt door het Rijk lijkt er voorlopig nog geen zicht op een oplossing. Vraag is hoe lang de Nederlandse economie zich nog files op dit belangrijke knooppunt kan veroorloven. De hoge schadepost vraagt om snelle actie, te beginnen met het per direct openstellen van de spitsstrook tussen Hoevelaken en Barneveld.
Categorie:
Tag(s):