dinsdag, 7. november 2006 - 11:27

Final conference Time 2C

Middelburg

Het Time2C-project bestaat uit een partnerschap van acht regionale overheden uit vier landen rondom het zuidelijk deel van de Noordzee.De bedoeling van het project is om te leren van maritieme samenwerking in ondermeer Interreg-projecten.
Binnen het Time 2C project is, op basis van een aantal regionale brainstorm sessies, een sterkte zwakte analyse gemaakt van de zuidelijke Noordzee.

Deze analyse is vervolgens uitgediept in drie thematische master-classes waarvoor per partner een aantal inhoudelijke experts zijn uitgenodigd.

De drie thema's die in de masterclasses behandeld werden zijn: maritieme economie, maritiem transport en infrastructuur en als laatste kustzone ontwikkeling, watermanagement en milieu.

Tijdens deze sessies werd duidelijk dat vrijwel alle deelnemers een meerwaarde zagen in de grensoverschrijdende maritieme samenwerking in de Zuidelijke Noordzee.

Eén en ander heeft geleid tot een strategie voor de Zuidelijke Noordzee en een Best practice guide voor toekomstige maritieme Interreg-projecten.

Deze zullen gepresenteerd worden tijdens de eindconferentie. Om duidelijk te maken dat ook in de toekomst een maritieme samenwerking gewenst is wordt een gezamenlijke strategie ondertekend tijdens de eindconferentie op 16 november a.s.
Provincie:
Tag(s):