donderdag, 13. juli 2006 - 10:12

Financiële meevaller

Stadskanaal

De gemeente Stadskanaal kan de komende jaren rekenen op een hogere algemene uitkering van het rijk. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties stuurt de gemeente zo rond mei een overzicht van de ontwikkeling van het gemeentefonds.

Voor Stadskanaal pakt dit gunstig uit. Vanaf 2007 kan gerekend op zo’n € 500.000,00 meer uit het gemeentefonds. Enige voorzichtigheid is nog wel geboden omdat het in de meicirculaire gaat om verwachtingen, die later nog bijgesteld kunnen worden(2007).

De gemeentelijke meerjarenbegroting heeft tot en met 2009 nog tekorten en is pas in 2010 sluitend. Mogelijk dat een deel van het geld gebruikt wordt voor vermindering van de tekorten. Het biedt ook mogelijkheden om onderwerpen uit het bestuursakkoord van het nieuwe college te betalen. Hoe de gemeente het geld exact gaat inzetten wordt duidelijk bij de presentatie van de begroting 2007 in oktober a.s.
Provincie:
Tag(s):