vrijdag, 28. april 2006 - 20:44

Financiële meevaller Betuweroute

Rotterdam

Bij de bouw van de Betuweroute is over de tweede helft van 2005 een financiële meevaller gerealiseerd van 11 miljoen euro. Deze vijfde meevaller is het gevolg van meevallende bouwkosten.

Daarnaast heeft minister Peijs van Verkeer en Waterstaat in een brief bij de 19e voortgangsrapportage aan de Tweede Kamer laten weten dat het beveiligingssysteem op de Havenspoorlijn wordt omgezet naar ETCS rond 1 juni 2007.
In de eerdere projectplanning werd uitgegaan van november 2006. Maar omdat er op dat moment geen waterdichte garantie is voor voldoende (diesel)locomotieven met ETCS, heeft de minister besloten de omschakeling later uit te voeren.

Het belang van de bereikbaarheid van de Rotterdamse haven staat voor haar voorop. Het beveiligingssysteem ATB-EG op de Havenspoorlijn blijft daarom ook na openstelling van de Betuweroute operationeel. Op het geheel nieuwe tracé A15 wordt wel direct vanaf de start van de Betuweroute op 1 januari 2007 ETCS en 25 KV ingevoerd. De extra kosten die hieraan zijn verbonden, worden zoveel mogelijk uit de lopende projectbegroting betaald.

Verder meldt minister Pejis dat zij in maart constructief overleg heeft gehad met de coördinerend burgemeester van Barendrecht over de veiligheidsaspecten van de Betuweroute en de HSL-Zuid. De resterende punten worden nu nader uitgewerkt en zullen op tijd worden opgelost.
Provincie:
Tag(s):