donderdag, 24. augustus 2006 - 8:16

Flessenpost uit den heerlijken vruchtentuin

Nijmegen

Vlak voor beëindiging van de archeologische opgravingen op de Sint Jospephhof werd een opmerkelijke opgraving gedaan: een bijna 100 jaar oude flessenpost.In bijna 1,5 jaar archeologisch onderzoek naar Oppidum Batavorum, de oudste Romeinse voorganger van het huidige Nijmegen, kwamen naast Romeinse resten ook zaken uit de laatste eeuwen te voorschijn.

Eind juli was er een opmerkelijke vondst: een melkfles van Melkerij Erlecom uit Nijmegen met daarin een brief. De melkerij stond aan het begin van de vorige eeuw aan de Nijmeegse Barbarosastraat 47. Door de beugelsluiting was de fles waterdicht afgesloten, waardoor de brief, die er bijna 100 jaar geleden is ingestopt goed bewaard is gebleven.

Nijmegen, 28, 5. ’12

Vinder,(s)
Dit papier is beschreven, zooals
de datum laat zien op den 18den mei 1912, door
Hendr. Gerh. Bionda in bijzijn van Joh. Huisman
en Joh. v. Welie, eerstgenoemde uit Assen
met anderen woorden, Huisman, en van
Welie uit Nijmegen, Burghard v.d. Bergh-
straat 113 en schrijver dezes woont
ook te Nijmegen, van Goorstraat No 85a.
Huisman woont Kanaalstraat 4 Assen.
Als dit papier gevonden wordt, wil de
vinder dan zoo goed zijn om ons een aansichtkaart
te sturen van hieruit. Het kan jaren duren
maar het kan ook door een of ander toeval
eerder gevonden worden. Nog zij vermeld
dat dit blad geschreven met een vulpenhouder
(Swan) in ’t voorste gedeelte van den heerlijken
vruchtentuin. Hopende dat mijn verlangen
bevredigd wordt, noem ik mij
HG Bionda
Provincie:
Tag(s):