woensdag, 13. september 2006 - 15:18

Flevoland bereidt veiligheidsregio voor

Flevoland

“Op het gebied van rampen- en crisisbeheersing meer slagkracht en een betere samenwerking, zodat inwoners nog veiliger zijn�. Dit wil het kabinet. Medio 2006 moeten daarom in Nederland 25 nieuwe veiligheidsregio’s komen. Een veiligheidsregio is het kloppende hart van waaruit de rampen- en crisisbeheersing plaatsvindt. Dit kabinetsbesluit heeft gevolgen voor de interne organisatie van de Hulpverleningsdienst Flevoland.

Op dinsdag 5 september nam het bestuur van de Hulpverleningsdienst Flevoland een aantal besluiten hierover. De GGD en de regionale brandweer in Flevoland zullen op termijn onder twee aparte organisaties vallen. In 2003 zochten de twee hulpverleningsdiensten juist versterking bij elkaar en werden één organisatie, de Hulpverleningsdienst Flevoland (HVDF).

Om nu te voldoen aan het kabinetsstandpunt, heeft het bestuur besloten twee nieuwe samenwerkingsverbanden op te richten: de GGD en de veiligheidsregio in oprichting. De veiligheidsregio bestaat dan uit de regionale brandweer, de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen (GHOR) en de gemeenschappelijke meldkamer van de brandweer, ambulance en politie.

Ook met andere partijen, zoals:waterschappen, defensie, Rijkswaterstaat en politie zal binnen de Veiligheidsregio nauw worden samengewerkt .

Het bestuur is begonnen met de voorbereidingen van deze nieuwe veiligheidsregio. Op termijn worden ook politie en andere instellingen in deze veiligheidsregio opgenomen, om zo een optimale veiligheid aan Flevolanders te bieden. Flevolanders zullen verder weinig merken van de organisatorische veranderingen. Zij kunnen een beroep blijven doen op de hulpverlening die door deze nieuwe opzet een kwaliteitsimpuls krijgt.

Voor contactinformatie kijk op www.hvdf.nl
Voor meer informatie over veiligheidsregio’s: www.rampenbeheersing.nl
Provincie:
Tag(s):