woensdag, 18. oktober 2006 - 21:53

Flevoland krijgt nieuw 'burgerpanel'

Lelystad

Gedeputeerde Staten dragen 20.000 euro bij aan uitvoering van het project ‘Het Nederlands burgerpanel over de toekomst van het landelijk gebied’ van de Vrije Universiteit (VU). Doel van dit project is om inzicht te krijgen in de vraag hoe burgers op een niet-formele manier betrokken kunnen worden bij besluitvorming. Flevoland is gevraagd mee te werken op grond van de ervaringen met burgerpanels bij het totstandkomen van het concept Omgevingsplan.

Een consortium van onafhankelijke stichtingen in Europa heeft het initiatief genomen om een Europees burgerpanel op te zetten. Gekozen is voor het thema ‘de toekomst van het landelijk gebied’ omdat dit in veel landen actueel is, zowel op Europees als regionaal niveau.

Voor Nederland wordt het thema nader uitgewerkt rond het voorzieningenniveau in het landelijk gebied. De burgerpanels kunnen zich buigen over vragen als hoe het platteland weer aantrekkelijk gemaakt kan worden voor jongeren zodat zij er blijven wonen. Of hoe jongeren en andere bewoners meer bij het sociale leven op het platteland betrokken kunnen worden. De precieze vragen werkt de VU nog nader uit. Daar heeft ook de provincie een rol bij. Hetzelfde geldt voor het samenstellen van het burgerpanel.

Flevoland kan in dit project voortbouwen op de positieve ervaringen die eerder zijn opgedaan met de drie burgerpanels rond het Omgevingsplan. Bovendien geeft deze vernieuwende werkwijze inzicht in de opvattingen van Flevolandse burgers over de toekomst van ‘hun’ platteland, en meer specifiek over het voorzieningenniveau.

Deelname aan het project veronderstelt een open houding ten aanzien van de adviezen die de burgers geven. Dit betekent dat de provincie bereid is om haalbare en zinvolle adviezen te verwerken in haar beleid. Gedurende het jaar dat het project loopt, zal de provincie aandacht besteden aan de voortgang en uitkomsten. Flevoland is de enige provincie in Nederland die deelneemt. Er doen 10 andere regio’s uit Europa mee.

Naast de provincie nemen in eigen land ook de ministeries van Binnenlandse Zaken en Landbouw, Natuur en Visserij deel aan dit project.
Provincie:
Tag(s):