vrijdag, 1. september 2006 - 13:08

Flitspalen langs de weg verdwijnen

Eindhoven

Het Bureau Verkeershandhaving Openbaar Ministerie (BVOM) heeft vrijdag met de provincie Noord-Brabant afgesproken dat het beheer van flitspalen overgaat naar het BVOM. Van de 88 palen zullen er 25 worden verwijderd. Afspraken hierover in de rest van Nederland volgen naar verwachting op korte termijn. Door eigendom en beheer van de flitspalen in één hand te hebben, kunnen reparaties sneller worden uitgevoerd. Flitspalen die niet staan op plaatsen waar ze een bijdrage leveren aan de verkeersveiligheid worden verwijderd.

In Nederland staan naar schatting ongeveer 1.700 flitspalen. Een deel hiervan staat op plaatsen waar wegaanpassingen een grotere bijdrage aan de verkeersveiligheid kunnen leveren. Dit zijn veelal flitspalen van gemeente of provincie. Het BVOM biedt aan om dergelijke palen kosteloos over te nemen. Flitspalen die niet op de goede plaats staan, worden verwijderd. Door de nieuwe werkwijze waarbij eigendom én beheer bij dezelfde organisatie liggen, kunnen flitspalen sneller worden vervangen. Bijkomend voordeel van de centrale aansturing vanuit het BVOM is dat de beheerskosten van flitspalen dalen.

De verwachting is dat het aantal flitspalen in Nederland afneemt. “Automobilisten houden zich gelukkig steeds beter aan de snelheid�, aldus landelijk verkeersofficier Koos Spee. “Omdat mensen rustiger rijden, zien we dat het aantal doden en gewonden in het verkeer de laatste jaren afneemt.� Deze ontwikkeling komt overigens niet alleen voor rekening van de bekende flitspalen. “Ook de onopvallende politieauto’s met een camera aan boord en de controles in woonwijken dragen ertoe bij, dat mensen zich bewuster zijn van de gevaren van een te hoge snelheid.�
Provincie:
Tag(s):