vrijdag, 26. mei 2006 - 10:20

Flitsvergunning onderdeel van ‘Stofkam’

Tilburg

De eerste zogeheten flitsvergunning is inmiddels afgegeven als onderdeel van een proef. Marieke Moorman, wethouder Bestuurlijke Vernieuwing: “We zijn op diverse fronten bezig de burger sneller te helpen. Bij de flitsvergunning is het wel enorm belangrijk dat de indiener een volledige bouwaanvraag indient, inclusief tekeningen. Aanvragers van informatie zullen ook duidelijk aangegeven krijgen waar de aanvraag aan moet voldoen.� Het gaat om een pilot die duurt tot 1 december.

Dakramen, dakkapellen, aanbouwen, serres: voorbeelden van bouwaanvragen die licht vergunningsplichtig zijn en daarom in aanmerking komen om behandeld te worden als flitsvergunning. Behalve dat de bouwaanvraag licht vergunningsplichtig moet zijn, moet de bouwaanvraag ook voldoen aan de volgende voorwaarden:
  • geen beschermd monument
  • passen in de voorschriften van het geldende bestemmingsplan
  • passen in de loketcriteria van de welstandsnota van Tilburg of de aanvraag moet al voorzien zijn van een gunstig vooradvies van de welstandscommissie
  • voldoen aan de eisen en voorzien zijn van bouwkundige tekeningen


Aan de laatste eis blijken veel ingediende bouwaanvragen die licht vergunningsplichtig zijn niet te voldoen, zo blijkt uit een interne pilot die zojuist is afgerond. In de drie weken dat de pilot liep, bleek er slechts een vergunning als flitsvergunning te kunnen worden afgehandeld. Veel particulieren weten kennelijk nog onvoldoende dat ze tekeningen moeten maken of laten maken voor, op het oog 'simpele' verbouwingen. In de stadswinkels en op de site, bijvoorbeeld bij het Digitaal Loket, zal meer aandacht worden geschonken aan informatie hierover.

Deze maatregel past in de operatie Stofkam, die het nieuwe college heeft aangekondigd om waar mogelijk regels terug te dringen om burgers sneller en beter van dienst te kunnen zijn. Vorige week werd al bekend gemaakt dat er geen leges meer gerekend worden voor het houden voor vergunningen voor straatfeesten en dergelijke. Er wordt tevens gewerkt aan een systeem waarin burgers dat alleen hoeven te melden plaats van te werken met vergunningen voor feesten en activiteiten in de wijk.
Provincie:
Tag(s):