woensdag, 7. juni 2006 - 13:53

FNV uit forse kritiek op wetsvoorstel Arbowet

Amsterdam

De Tweede Kamer mag niet akkoord gaan met het huidige wetsvoorstel van de Arbowet. Die boodschap geeft de FNV in een brief aan de Tweede Kamer, waarin ze haar kritiekpunten op het wetsontwerp nog eens herhaalt. “Die brief is nog buitengewoon vriendelijk te noemen�, zegt Heerts. “Maar we vinden dit voorstel te dun en te slecht.

Het kabinet speelt met vuur en drijft ons tot het uiterste. Regels afschaffen is heiliger geworden dan de veiligheid van mensen.�

Heerts wijst erop dat kabinet en sociale partners tevreden zijn met de resultaten van het preventiebeleid rondom ziekte. “Maar als met één pennenstreek alle beschermende maatregelen worden geschrapt, dan is het gebeurd met het preventieverhaal. Dan zal het verzuim weer oplopen. In de SER hebben we afgesproken dat het verminderen van regels op zich goed is, maar daar waar je goede doelen kunt formuleren moet je dat doen. Bijvoorbeeld rondom staand werk, agressie en geweld of werkdruk. Nu zijn die verzand in allerlei vage termen: we laten het over aan de vrije markt.� De FNV heeft de laatste maanden intensief gesproken met het kabinet, maar ondervond geen bereidheid om toe te geven. “In het Voorjaarsoverleg hebben we al aangegeven dat het negeren van onze kritiek op de Arbowet gevolgen zal hebben. Het is ondenkbaar dat het kabinet dit straffeloos kan doen.�
Categorie:
Tag(s):