vrijdag, 19. mei 2006 - 7:17

Focus op veiligheid!

Zeeland

De Zeeuwse gemeenten hebben de handen ineen geslagen om samen meer en beter met de Zeeuwse inwoners te gaan communiceren over veiligheid. Dit gaan zij vanaf nu doen onder het gezamenlijke campagnemotto ‘Focus op Veiligheid!’ Zaterdag 20 mei begint de campagne met advertenties in de PZC. De campagne zet vragen of zorgen van burgers centraal in de campagne-uitingen.

Op een open en eerlijke manier geven vervolgens de gemeenten (meestal bij monde van de burgemeester) antwoord. Daarbij worden zowel verantwoordelijkheden van inwoners zélf als die van de overheid en andere instanties belicht. Niet vaag en betuttelend dus, maar vooral eerlijk en duidelijk!

In een eerste ‘advertentieronde’ worden veiligheidsvragen beantwoord van lokale bekenden. Onder meer van de bedrijfleidster van café De Mug in Middelburg, een dierenarts uit Burgh-Haamstede, een oud-raadslid uit Vlissingen én van Nissenaar Gerard Smallegange.

De centrale gedachte achter de campagne is dat de inwoners van de gemeenten goed op de hoogte dienen te zijn van eventuele risico’s in de leefomgeving. Zo weet de burger waar hij aan toe is en kan hij beter geïnformeerd reageren als er wat gebeurt in zijn omgeving. Ook wordt met hem gecommuniceerd over welke hulp hij tijdens rampen of crises kan verwachten en van wie. Uiteraard belicht deze campagne niet alle veiligheidsrisico’s.

Het gaat vooral om zogenaamde fysieke omgevingsrisico’s. Zoals gevaarlijke bedrijven, kans op stroomuitval, gevaarlijk transport en natuurrampen. Maar ook een epidemie zoals vogelgriep kan daar onder vallen.

Waar de campagne nadrukkelijk op in gaat is de rol van de gemeente. Want dat de politie, de brandweer en de andere hulpdiensten bij een ramp of crisis in actie komen, dat is voor niemand nieuw. Maar de gemeente, wat doet die eigenlijk bij een crisis of ramp? Met behulp van de campagne krijgen de Zeeuwse burgers meer informatie over de uiteenlopende verantwoordelijkheden.

De gemeente zorgt bijvoorbeeld voor informatie in crisistijd, voor opvang, voor evacuatie, et cetera. Daarbij is de burgemeester hoofd van een crisis-beleidsteam, waar ook de diverse hulpdiensten deel van uitmaken. De burgemeester is namelijk in bijna alle gevallen verantwoordelijk voor de gehele rampbestrijding.

Naast de gemeenten gaan mogelijk ook bedrijven en de hulpdiensten via deze campagne de inwoners van Zeeland uitgebreider informeren. De campagne Focus op Veiligheid! duurt in principe tot en met 2009. Daarbij is uiteraard niet uitgesloten dat tussentijds tot wijziging van de campagne of van de duur van de campagne kan worden besloten. Dit onder invloed van Rijks- of Provinciaal beleid.

Deze campagne van de Zeeuwse gemeenten is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de provincie Zeeland. Het idee en de invulling van de campagne komt – in tegenstelling tot bijvoorbeeld landelijke campagnes - van de Zeeuwse gemeenten zélf.
Provincie:
Tag(s):