woensdag, 26. juli 2006 - 16:09

Fonteinen afgesloten uit angst voor legionella

Utrecht

Alle fonteinen in Utrecht die water sproeien dat afkomstig is uit oppervlaktewater, zoals vijvers en grachten, zijn afgesloten. Het gaat om in totaal zes locaties, waaronder de Catharijnesingel en park Transwijk. De gemeente heeft hiertoe besloten om te voorkomen dat mensen de kans lopen om besmet te raken met de legionellabacterie. Fonteinen die drinkwater sproeien, zoals bijvoorbeeld bij de pierebadjes, leveren geen gevaar op en blijven gewoon in gebruik. Het is niet bekend wanneer de fonteinen weer in gebruik worden genomen.

Door de aanhoudende warmte stijgt de temperatuur van het oppervlaktewater. De legionellabacterie gedijt in water waarvan de temperatuur boven de 25 graden Celsius uitkomt. Het zonlicht zorgt bovendien voor algengroei waardoor een biofilm kan ontstaan waar bacterie verder in kan groeien. Wanneer het water wordt gesproeid of verneveld, kan de bacterie via waterdruppels (of aërosolen) besmettelijk zijn voor mensen.

Zij lopen daardoor de kans op legionellose, waarvan het bekendste ziektebeeld de veteranenziekte is. Daarbij speelt mee dat de fonteinen vaak staan op plaatsen waar veel mensen langskomen. Een aantal was al eerder afgesloten, maar om ieder risico te vermijden zijn ook de andere afgesloten.
Provincie:
Tag(s):