dinsdag, 25. juli 2006 - 21:18

Fonteinen in gemeente Coevorden uitgeschakeld

Coevorden

Medewerkers van de gemeente Coevorden hebben vandaag uit voorzorg alle fonteinen in de gemeente Coevorden uitgezet. Dat is gedaan om de mogelijkheid van het overbrengen van de Legionellabacterie via waternevel uit te sluiten. In de fonteinen is de bacterie niet aangetroffen, maar de gemeente wil alle risico’s vermijden.

De meeste fonteinen die zijn uitgeschakeld, maken gebruik van oppervlaktewater. Door de hittegolf is het oppervlaktewater warmer. Uit metingen in de vijver van het Van Heutszpark blijkt dat de watertemperatuur rond de 25 graden ligt. Vanaf deze temperatuur kan de legionellabacterie zich vermenigvuldigen waardoor de bacterie bij verneveling gevaarlijk kan zijn. De legionellabacterie kan onder bepaalde omstandigheden de veteranenziekte veroorzaken.

De gemeente Coevorden adviseert de inwoners van haar gemeente om alle risico’s te vermijden en een eventuele fontein in de eigen tuin uit te schakelen als deze fontein gebruikmaakt van oppervlaktewater. Fonteinen die gebruikmaken van leidingwater kunnen ingeschakeld blijven.

De fonteinen worden weer aangezet, als de situatie dat toelaat. De gemeente Coevorden nam niet eerder een soortgelijke maatregel. Gezien de aanhoudende warmte en op basis van advies van deskundigen van Kiwa Water Research in Nieuwegein is besloten om deze voorzorgsmaatregel uit te voeren.
Provincie:
Tag(s):