woensdag, 19. juli 2006 - 11:15

Fonteinen stilgelegd

Zwolle

Alle fonteinen in Zwolle worden vanaf woensdag 19 juli 2006 twee weken lang stilgelegd. De gemeente Zwolle voert deze maatregel uit om het water van de fonteinen preventief te onderzoeken op de aanwezigheid van legionella.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd, omdat het om een zeer hete periode gaat waarbij de watertemperatuur hoog kan oplopen. De legionellabacterie gedijt goed in warm water. Er is geen reden tot paniek omdat de gemeente alleen uit preventief oogpunt wil weten hoe de kwaliteit van het fonteinwater op dit moment is. Er zijn geen aanwijzingen dat er sprake is van een probleem. Zodra het onderzoek is afgerond worden de fonteinen weer in werking gezet.

Legionella is een bacterie die de veteranenziekte kan veroorzaken. De ziekteverschijnselen kunnen variëren van een fikse verkoudheid tot een flinke griep met longontsteking. Infectie vindt plaats door het inademen van de bacterie in zeer kleine druppeltjes water, die in de lucht worden verspreid (aerosolen). De ziekte wordt niet van de ene mens op de andere overgebracht. Ook van het drinken van met legionella besmet water krijgt men geen veteranenziekte.
Provincie:
Tag(s):