zaterdag, 12. augustus 2006 - 11:01

Fonteinen weer in werking

Zwolle

Het onderzoek naar de waterkwaliteit van de fonteinen van de gemeente Zwolle is positief verlopen. In verband met dit onderzoek, waren de fonteinen tijdelijk uitgeschakeld. Het merendeel van de fonteinen is inmiddels weer in werking.

Het onderzoek van de gemeente richtte zich met name op de aanwezigheid van legionella. Na de zeer hete weersomstandigheden werd besloten om de kwaliteit nader te inspecteren. Om dit onderzoek uit te voeren, was het nodig om de fonteinen tijdelijk stil te leggen. Uit de diverse onderzoeken is gebleken dat er geen enkele sprake is geweest van mogelijk besmettingsgevaar.

De fonteinen op het Van Nahuysplein en in de Luttekestraat blijven nog even buiten werking. Door technische beperkingen heeft een deel van het onderzoek vertraging opgelopen. Overigens is er geen aanleiding te veronderstellen dat bij die fonteinen sprake zou zijn van verminderde kwaliteit.

Legionella is een bacterie die de veteranenziekte kan veroorzaken. De ziekteverschijnselen kunnen variëren van een fikse verkoudheid tot een flinke griep met longontsteking. Infectie vindt plaats door het inademen van de bacterie in zeer kleine waterdruppeltjes die in de lucht worden verspreid. De ziekte wordt niet van mens op mens overgebracht. Ook door het drinken van met legionella besmet water krijgt men geen veteranenziekte.
Provincie:
Tag(s):